Noodlijdenden helpen

DE NETZAK VEURNE vzw

Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne

MAMA’s voor KINDEREN

Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne

Gewaarborgde hulp
Hoe werken we?
Historiek
Sponsors

De Netzak Veurne is verhuisd naar de Sporkijnstraat 8 te 8630 Veurne.

Vanaf 28 februari 2023 kan er elke dinsdag-donderdag en zaterdag vanaf 9h tot 11h30 enkel nog propere draagbare kledij en schoenen, lakens, dekens en handdoeken binnen gebracht worden in de Sporkijnstraat 8.

Geen kledij voor de deuren plaatsen aub.

Voor alle andere zaken verwijzen we door naar het kringloopcentrum.

Bedankt voor u begrip en medewerking.

Geen loze woorden bij serviceclub Fifty-One Westkust. Wegens de dalende voedseldonaties en de stijgende hulpvraag mocht de Netzak Veurne een gulle donatie ontvangen de VZW in staat stelt extra basisvoedsel en verzorgingsproducten aan te kopen.

In naam van alle bezoekers en vrijwilligers, een dikke dankjewel voor de broodnodige steun.

Het jaarlijks benefietconcert van Fifty-one club voorstellen hoeft niet meer!
Met namen als Toots Thielemans, Axelle Red, Ozark Henry, Clouseau, Natalia, Jef Neve en vele anderen op de affiche hebben ze een stevige reputatie opgebouwd. Voor hun 30ste concert hebben ze een ouwe bekende uitgenodigd: Daan.

Tickets bestellen kan via een klik op de affiche of een scan van de QR-code.

CONTACTEER ONS

GEEN ZORGEN

Gewaarborgde hulp

Wij werken enkel met onbetaalde vrijwilligers die vooral voeding en kledij verschaffen grotendeels aan mensen die doorverwezen worden door officiële instanties zoals het OCMW, CAW, CLB, Kind en Gezin, Slachtofferhulp, Covias,Vondels enz..zodat de gegrondheid van hulp gewaarborgd is.

OPENINGSUREN

WAT DOEN WE

Hoe we werken

Welke hulp?

Professionele hulpverleners kunnen ook doorverwijzen voor voedsel en kledij.
Financiële hulp is bij ons niet aan de orde.

Voor wie?

De vzw handelt steeds in een geest van volstrekt pluralisme, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, cultuur, filosofische of politieke overtuiging, zowel voor de medewerkers als voor de personen die geholpen worden.

Van wie?

Er is een ruime samenwerking met  stad Veurne ,Voedselbank, FEAD en Foodsavers.
De Netzak Veurne  geniet ook in belangrijke mate van de ondersteuning door serviceclubs, scholen,verenigingen en verschillende bedrijven uit stad en streek.

HISTORIEK

Sint-Vincentius

In 1857 werd de Sint-Vincentius conferentie te Veurne opgericht als een van de afdelingen van de internationale Sint-Vincentiusvereniging. Deze werd gesticht in 1842 als christelijk geïnspireerde lekenorganisatie die tot doel had concrete hulp te verlenen onder meer door voedsel en kledij te verschaffen aan hulpbehoevenden.
In Veurne werd dit concreet vorm gegeven in een feitelijke vereniging onder de benaming Sint-Vincentiusvereniging-Veurne. Sinds april 2015 is de vereniging algemeen gekend in Veurne onder de naam “De Netzak”.

Thans wenst het nieuwe bestuur de doelstellingen verder te zetten en te verwezenlijken in een VZW die volstrekt pluralistisch is, zowel wat betreft de bestuurders als de leden, als uiteraard ook de personen aan wie hulp geboden wordt.