Noodlijdenden helpen

DE NETZAK VEURNE vzw

Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne

MAMA’s voor KINDEREN

Sporkijnstraat 8, 8630 Veurne

Gewaarborgde hulp
Hoe werken we?
Historiek
Sponsors
CONTACTEER ONS

GEEN ZORGEN

Gewaarborgde hulp

Wij werken enkel met onbetaalde vrijwilligers die vooral voeding en kledij verschaffen grotendeels aan mensen die doorverwezen worden door officiële instanties zoals het OCMW, CAW, CLB, Kind en Gezin, Slachtofferhulp, Covias,Vondels enz..zodat de gegrondheid van hulp gewaarborgd is.

OPENINGSUREN

WAT DOEN WE

Hoe we werken

Welke hulp?

Professionele hulpverleners kunnen ook doorverwijzen voor voedsel en kledij.
Financiële hulp is bij ons niet aan de orde.

Voor wie?

De vzw handelt steeds in een geest van volstrekt pluralisme, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, cultuur, filosofische of politieke overtuiging, zowel voor de medewerkers als voor de personen die geholpen worden.

Van wie?

Er is een ruime samenwerking met  stad Veurne ,Voedselbank, FEAD en Foodsavers.
De Netzak Veurne  geniet ook in belangrijke mate van de ondersteuning door serviceclubs, scholen,verenigingen en verschillende bedrijven uit stad en streek.

HISTORIEK

Sint-Vincentius

In 1857 werd de Sint-Vincentius conferentie te Veurne opgericht als een van de afdelingen van de internationale Sint-Vincentiusvereniging. Deze werd gesticht in 1842 als christelijk geïnspireerde lekenorganisatie die tot doel had concrete hulp te verlenen onder meer door voedsel en kledij te verschaffen aan hulpbehoevenden.
In Veurne werd dit concreet vorm gegeven in een feitelijke vereniging onder de benaming Sint-Vincentiusvereniging-Veurne. Sinds april 2015 is de vereniging algemeen gekend in Veurne onder de naam “De Netzak”.

Thans wenst het nieuwe bestuur de doelstellingen verder te zetten en te verwezenlijken in een VZW die volstrekt pluralistisch is, zowel wat betreft de bestuurders als de leden, als uiteraard ook de personen aan wie hulp geboden wordt.